Oprichting vennootschappen & VZW’s

Oprichten van vennootschappen & VZW’s is onze specialiteit


Wij zijn gespecialiseerd in het oprichten van vennootschappen & VZW’s en zorgen voor alle formaliteiten en verrichtingen die hiervoor nodig zijn zoals statuten, vergunningen, activering BTW-nummers, …

Adviesverlening naar vennootschapsvorm op uw maat

Wat zijn de verschillende formaliteiten bij de oprichting?

  • Opstellen statuten
  • Opstellen financieel plan
  • Inschrijving bij de KBO (kruispuntbank Belgische ondernemingen)
  • Activering van uw BTW-nummer
  • Aanvraag registratienummer indien nodig
  • Aanvraag vergunningen indien nodig
  • Wettelijk te archiveren boeken en formulieren
  • Sociaal statuut zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder
  • Subsidies